رئیس بخش: دکتر بهنام فر

سرپرستار بخش: خانم سالدیده 

تلفن داخلی:347

بخش CCU در طبقه اول و دارای 6 تخت که شامل 4 تخت CCU و 2 تخت POSTCCU می باشد.

رسالت این بخش کاستن آلام و دردهای بیماران قلبی و کمک در بهبود و بازگرداندن سلامتی آنها از طریق اقداماتی که شامل مانیتورینگ مداوم ، اکسیژن درمانی ،آموزش و انجام پروسیجرهای درمانی مخصوص که در این بخش انجام پذیر است .

لازم به ذکر است جهت بیماران در این بخش ویزیت روزانه قلب ،الکتروکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرافی و نیز تست ورزش در صورت نیاز انجام می گردد.

در مواردی که انجام اقدامات درمانی تخصصی و پیگیری های خاص نیاز باشد، بیمار به مراکز مجهزتر ارجاع داده می شود.

                                                   

 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400