اسلاید 1
اسلاید 2

اخبار اختصاصی

برگزاری جلسه مدیریت بحران در بیمارستان شهید انصاری رودسر

برگزاری جلسه مدیریت بحران در بیمارستان شهید انصاری رودسر

1400/07/25
وبینار آموزشی نسخه نویسی الکترونیک

وبینار آموزشی نسخه نویسی الکترونیک

1400/07/21
استعلام

استعلام " واحد تکثیر و بوفه"

1400/07/20
جلسه کمیته بهداشت محیط و کنترل عفونت در بیمارستان شهید انصاری برگزار شد.

جلسه کمیته بهداشت محیط و کنترل عفونت در بیمارستان شهید انصاری برگزار شد.

1400/07/17
جلسه کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان شهید انصاری رودسربرگزار شد.

جلسه کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان شهید انصاری رودسربرگزار شد.

1400/07/12
گرامیداشت روز ایمنی بیمار دربیمارستان شهید انصاری رودسر

گرامیداشت روز ایمنی بیمار دربیمارستان شهید انصاری رودسر

1400/06/28
برگزاری جلسه اعتباربخشی در بیمارستان شهید انصاری رودسر

برگزاری جلسه اعتباربخشی در بیمارستان شهید انصاری رودسر

1400/06/23
بزرگداشت روزجانباز در بیمارستان شهیدانصاری رودسر

بزرگداشت روزجانباز در بیمارستان شهیدانصاری رودسر

1400/06/20
  بازدید معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه از بیمارستان شهید انصاری رودسر

بازدید معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه از بیمارستان شهید انصاری رودسر

1400/06/09
پیام تبریک رئیس بیمارستان شهید انصاری رودسر به مناسبت هفته دولت و روز کارمند

پیام تبریک رئیس بیمارستان شهید انصاری رودسر به مناسبت هفته دولت و روز کارمند

1400/06/03
پیام تبریک رئیس بیمارستان بمناسبت روز پزشک

پیام تبریک رئیس بیمارستان بمناسبت روز پزشک

1400/06/01
ضد عفونی واحد اداری ودرمانی بیمارستان شهید انصاری رودسر

ضد عفونی واحد اداری ودرمانی بیمارستان شهید انصاری رودسر

1400/05/25
برگزاری جلسه با حضور آقای دکتر نور صالحی در بیمارستان شهید انصاری رودسر

برگزاری جلسه با حضور آقای دکتر نور صالحی در بیمارستان شهید انصاری رودسر

1400/04/26
اهداء تجهیزات بیمارستانی توسط خانواده خیر رودسری به بیمارستان شهید انصاری رودسر

اهداء تجهیزات بیمارستانی توسط خانواده خیر رودسری به بیمارستان شهید انصاری رودسر

1400/04/24
آرشیو
آرشیو