پرستار کنترل عفونت : خانم نصرالله زاده


 شماره داخلی :281


  شرح وظایف پرستار کنترل عفونت بیمارستان شهید انصاری رودسر :
1- بازدید روزانه و دوره ای از واحدهای مختلف شامل بخش های درمانی ، CPR ، آشپزخانه ، رختشورخانه و....

2- نظارت بر نحوه دفع زباله های بیمارستانی
3- تهیه کشت از بخش ها و تجهیزات به صورت تصادفی
4- مبارزه با حشرات و حیوانات موذی
5- کنترل و ارزیابی روشهای نظافت و نظارت در امر نظافت محیطهای مختلف داخل بیمارستان
6- کنترل و ارزیابی نحوه استفاده از گندزذاها و نحوه استیلیزاسیون تجهیزات و لوازم و مانیتورینگ روتین آنها
7- تشکیل پرونده بهداشتی جهت پرسنل و کنترل وضعیت سلامتی و بهداشتی کارکنان
8- پیگیری موارد مواجهه پرسنل با عوامل خطرزای عفونی ، واکسیناسیون آنها در صورت لزوم
9- کنترل و ارزیابی روشهای درمانی ، مراقبتی و تشخیص تهاجمی در بخشهای مختلف از جمله نحوه تزریقات ، سوند گذاری و ......
10-نظارت بر نحوه ایزولاسیون بیماران عفونی یا مبتلا به نقص ایمنی  
11-تدوین برنامه های آموزشی در رابطه با کنترل عفونت جهت کارکنان بیمارستان
12-تهیه استانداردها و دستورالعملها در زمینه پیشگیری و کنترل عفونت برای پرسنل در کلیه سطوح بر اساس ضرورت و بر اساس اطلاعات جدید
13-انجام تحقیقات ومطالعات به منظور یافتن منابع احتمالی عفونت و تشخیص عوامل خطرزا در محیط کار و برنامه ریزی برای مرتفع ساختن آن
14-گزارش بیماریهای قابل گزارش به مراکز ذیریط
15-تهیه گزارش از موارد جدید عفونت بیمارستانی و تهیه گزارش از مشاهده مواد عفونی در بین کارکنان
16-شرکت فعال در سمینارها ، کنفرانسها ، کارگاه ها و سایر برنامه های آموزشی
17-بررسی پرونده های بیماران بستری در بخش و گزارشات آزمایشگاهی
18-شرکت فعال در جلسات کمیته کنترل عفونت برای ارائه اطلاعات و دریافت توصیه های لازم در مورد کنترل عفونت
19-ترتیب جلسات منظم به منظور بحث و گفتگو با پرستاران درباره عفونت و کنترل آنها و دادن اطلاعات و آشنا کردن بیشتر آنها
20-گزارش خلاصه ای از فعالیت ها و عملکرد کمیته به مراکز مافوق

 

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400