دبیر کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی : خانم دکترمظلوم 

تلفن داخلی :250

دستور کار و اهداف کمیته درمان، دارو و تجهیزات پزشکی:

اهداف کمیته :

· تعدیل نمودن هزینه های درمانی

· تشکیل کارگروه مستندسازی و سیاست گذاری اقتصاد درمان در بیمارستان

· آشنا نمودن پزشکان و سایر پرسنل درمانی با تازه های درمان و دارو

· نظارت بر احتمال مصرف غیرمنطقی داروها به ویژه آنتی بیوتیکها و برخورد با این موارد

· نظارت بر موارد تجویز غیرمنطقی ترکیبات دارویی

شرح وظایف کمیته :

1- تدوین فارماکوپه بیمارستانی و به روز رسانی آن

2- تدوین لیستی از داروهای خود به خود متوقف شونده، داروهایی که پس از مدت زمان معینی دیگر نباید ادامه یابند و باید به پزشک معالج اطلاع داده شود (Automatic stop orders).

3- تدوین خط مشی های مصرف صحیح داروهای مهم و شایع (مثلا آنتی بیوتیکها)

4- تنظیم و پایش خط مشی بیمارستان در استفاده صحیح از داروها

5- تدوین خط مشی ها وروشهایی برای کاهش اشتباهات تجویزی داروها و عوارض جانبی ناخواسته آنها(اشتباهات داروئی از ابتدای تجویز پزشک تا تحویل به بیمار)

6- طراحی و اجرای مداخلات و اقدامات اصلاحی به منظور رفع مشکلات و اشتباهات دارویی گزارش شده

7- تدوین لیست داروهای ضروری که باید در داروخانه یا هریک از بخش ها موجود باشند

8- تهیه فهرستی از داروهای خطرناک یا داروهای با احتمال خطر بالا

9- تدوین فرایندی برای تعیین، تصویب و تهیه داروهائی که جزو فارماکوپه بیمارستانی نیستند (مثلاً در مواردی که بیمارستان به داروی ویژه ای نیاز داشته باشد)

10-نظارت بر تجویز داروهای غیر مجاز و ممنوع دربیمارستان

11-نظارت بر موارد تجویز غیر منطقی ترکیبات داروئی

12-نظارت بر نحوه مصرف داروهای مخدر در بیمارستان

13-نظارت بر عوارض داروها و سرمها و فرآورده های خونی وارائه گزارش درکمیته وتدوین راهکارهای اصلاحی وپیشگیرانه وبازخوراند به معاونت غذا ودارو

14-پیش بینی و نظارت بر نحوه تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و غیر مصرفی

15- نظارت برنحوه استفاده ونگهداری تجهیزات پزشکی و کالیبراسیون تجهیزات

16- اجرا برنامه های آموزشی موردنیاز جهت پزشکان و کادر درمانی

17- گردآوری نظرات وپیشنهادات ومشکلات وخواسته های واحدهای درمانی وطرح وتصمیم گیری درکمیته

18- بررسی استفاده نا مناسب یا بیش از حد از وسایل ، اشیاء یک بار مصرف ، دارو ها و ارائه راه حل های مناسب برای کنترل این امر

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400