• مسئول فنی :دکتر سید مهدی میرهاشمی 

  تلفن :4262008

  ساعت کاری :7:30الی 14:30

  فعالیتها:

  این مرکز از سال 1390 کارخود را به صورت یک سیستم درمان سرپایی با داروهای آگونیست (متادون و ...)و نگهدارنده آغاز نموده و پذیرش بیماران تحت نظر پزشکان و پرستاران ماهر و آموزش دیده در زمینه ترک اعتیاد انجام می گیرد.بیماران طبق مقررات خاص مرکز برای خوردن دارو یا دریافت دوز منزل به این مرکز مراجعه می نمایندو مشکلات جسمی و روحی خودرازیر نظر پزشکان و کارشناسان برطرف می نمایند.
  مدارک لازم برای تشکیل پرونده :
  1-عکس 4*3دو قطعه
 • 2-کپی شناسنامه و کپی کارت ملی یک برگ
 • 3-هزینه ماهیانه (متغیر)
  4- بودن همراه بیمار الزامی است
  تشکیل پرونده از 12-8 صبح به جز روزهای تعطیل انجام می شود.
  انواع درمان با متادون
  متادون در درمان اعتیاد می‌توان برای دو هدف به کار برد. MMT درمان نگهدارنده به مدت طولانی برای حداقل چندین ماه و معمولاً بیش از یک سال و گاهی مادام‌العمر انجام می‌شود. در کسانی که واقعاً به درمان نگهدارنده نیاز داشته باشند در صورت قطع این درمان اغلب پس از مدت بسیار کوتاهی عود اتفاق می‎افتد و بیمار به مصرف مجدد مواد غیر قانونی روی خواهد آورد. بنابراین در صورت ختم درمان در این افراد حفظ ارتباط با مرکز درمانی برای پیگیری‌های بعدی و احیاناً شروع مجدد درمان ضروری است.
  مزایا و مشکلات درمان نگهدارنده با متادون:
  درمان نگهدارنده با متادون فواید زیر را به همراه دارد:
   * مصرف مواد غیرقانونی را کاهش می‌دهد.
   *  زندگی بیمار را ثبات می‌بخشد.
   *  مصرف خودسرانة داروها را کاهش می‌دهد.
   * از ارتکاب اعمال غیرقانونی می‌کاهد.
   *رفتارهای پرخطر به خصوص تزریق مشترک که با خطر انتقال بیماری‌های ناشی از پاتوژنهای خونی همانند ایدز و هپاتیت همراه است را کاهش می‌دهد.
   *بیماری و مرگ و میر ناشی از مواد را کاهش می‌دهد.
   * بنابراین درمان نگهدارنده با متادون هم برای فرد و هم جامعه ثمربخش است.درمان نگهدارنده با متادون هرچند خود نوعی وابستگی این دارو است اما مساوی با اعتیادتلقی نمی‎گردد. زیرا فرد به سبب مصرف منظم این دارو از «دور باطل مصرف »رها می‌شودمصرف وسواس‎گونه مواد که در کنار آن به ندرت جایی برای پرداختن به کارهای دیگر باقی می‌ماند به واقع اساس رفتار اعتیادی است. این رهایی برگشت مجدد فرد به جامعه و معطوف ساختن توان فرد به سایر زمینه‌ها را امکان‌پذیر می کند.باوجود موفقیت اثبات شده این شیوه درمانی در بسیاری از کشورهای جهان، در صورت تجویز سهل‌انگارانه و غیر مسئولانه ممکن است مخاطراتی جدی ایجاد گردد. متادون دارویی بالقوه سمی با شاخص درمانی پاییناست، یعنی مقدار داروی مورد نیاز برای درمان به مقدار مسمومیت‌زای این دارو بسیار نزدیک است. خصوصاً مصرف توأم آن با مواد و داروهای دیگر خطرات بالقوه زیادی به همراه دارد لذا تجویز و ارائه آن باید با دقت و احتیاط بسیار انجام شود.
  جایگاه درمان نگهدارنده با متادون در کاهش آسیب
  در الگوی بهداشتی درمانی کاهش آسیب هدف اصلی کاهش خطرات ناشی از مصرف است و نه پرهیز ازمصرف آنچه چنین الگویی را موجه می‌سازد این واقعیت است که گروه قابل توجهی از مصرف‌کنندگان مواد علی‌رغم ورود به سیستم درمانی به مصرف مواد غیرقانونی خویش ادامه خواهند داد. برای پیشگیری از بروز عواقب منفی در این افراد انجام اقدام‌های کاهش آسیب کمک‌کننده است. این اقدام‌ها شامل آموزش روش‎های کم‎خطرتر مقاربت و تزریق و نیز توزیع کاندوم و وسایل استریل تزریق می‎باشد درمان نگهدارنده با متادون یکی از اقدام های پر اهمیت و کلیدی است که در راستای اهداف کاهش آسیب انجام می‌شود. این درمان امکان عدم استفاده از مواد غیرقانونی را برای بیمار فراهم آورده و عملاً نیاز به تزریق را منتفی می‌سازد. در عین حال مصرف منظم و درازمدت متادون خود از عود مجدد مصرف غیرقانونی پیشگیری می‌کند. به دنبال این درمان دارویی عموماً وضعیت روانی و جسمانی بیمار بهبود می‌یابد.
      BMT,OPTاز سایر درمانهای نگهدارنده ، درمان نگهدارنده با بوپرنورفین و درمان نگهدارنده با شربت تریاک است ،اهداف درمانی مشابه موارد ذکر شده درمان MMT می باشد. کلیه گروهای هدف اندکی فرق دارند. 

 

 
                                                        
  
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400