مددکار :خانم کنعانی نژاد
 
محل استقرار :طبقه همکف
 

شرح مختصر از فعالیت واحد مددکاری

 

 

بیمارانی که فاقد همراه و خانواده می باشند:

 

پیگیری ترخیص بیمارانی که خانواده نداشته و یا خانواده جهت ترخیص مراجعه نمی نمایند، در این مواقع مددکار اجتماعی به همراه بیمار با آمبولانس جهت شناسایی مجل سکونت وتحویل بیمار به خانواده اقدام می نماید. و در مواقعی که هیچ همراه و یا آدرس مشخصی ندارد مددکاری با پیگیری و نوشتن نامه به دادگستری واخذ نامه از دادستان برای اداره بهزیستی و هماهنگی با بهزیستی و داشتن شرایط :

الف: نداشتن خانواده و تایید نامه بهزیستی و داشتن سن بالای 60سال

ب: گواهی صحت سلامت از پزشک به بهزیستی اعلام و حتی توسط پزشک بهزیستی ویزیت و با گرفتن تاییدیه به یکی از مراکز بهزیستی معرفی و سپس بیمار بوسیله آمبولانس و با مددکاری به مرکز مربوطه برده و تحویل می گردد.

       بیماران کنار خیابانی:

بیماران کنار خیابانی که مکان مشخص ندارند در موقع ترخیص با 137 شهرداری ها و گرماخانه های آن در فصل زمستان تماس گرفته شده و در صورتیکه بیمار مشکل جدی نداشته باشد از بیمارستان مرخص می شود. لازم بذکر است که از این موارد، در حال حاضر در بیمارستان ها زیاد دیده می شود.

در مواقعی که بیمار در بیمارستان بستری است از نظر اقتصادی – اجتماعی و خانوادگی باید توسط مددکار اجتماعی بررسی شود. چنانچه قادر به پرداخت هزینه درمانی در زمان ترخیص نبوده گزارش مددکاری تهیه و مکاتبات لازم با سازمانها و موسسات مربوطه جهت دریافت کمک انجام شده تا در روز ترخیص بیمار به موقع مرخص شده و تخت بیمارستان اشغال نگرددو هزینه افزایش نیابد .

 

- تعیین میزان تخفیف به مددجو براساس شرایط بیمار و با تشخیص مددکار اجتماعی انجام می پذیرد . در مدت اقامت بیمار در بیمارستان حدالامکان سعی در بیمه نمودن بیمار می شود. تادر موقع خروج از بیمارستان دچار مشکل نشود.

- انجام اقدامات لازم در مورد نوزادان و بیماران روانی – افراد مجهول والهویه و فاقد سرپرست رها شده

در مورد نوزادان : در بخش زنان و زایمان مادرانی که شوهران آنها معتاد و احیانا" نا بهنجار هستند و دنبال ترخیص بیمار نیستند واحد مددکاری با پیگیری و تماس با خانواده بیمار ( زایمانی) سعی در حل مشکل آنان نموده ، در صورت همکاری نکردن خانواده بیمار با هماهنگی بهزیستی و تماس با مددکاران واحد حمایت از خانواده می توان مشکل را برطرف کرد.

در مورد بیماران روانی با تماس و نامه نگاری و ارجاع به بیمارستان شفا می توان به این بیماران کمک کرد.

افراد مجهول الهویه و فاقد سرپرست هم با هماهنگی با بهزیستی و واحد مربوطه به آن می توان پیگیرخانواده آنان شد که اکثرا" در محیطها و شهرهای کوچک معمولا" این افراد کسانی را دارندو می توان با آنان هماهنگ کرددر نهایت اگر نشد با بهزیستی هماهنگ کرده و تحویل آسایشگاهها می دهیم
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400