فرایندهای اصلی عملکردبهبود کیفیت


1.فرایند پذیرش


2.فرایند ارائه خدمات اورژانس


3.فرایند ارائه خدمات زنان و زایمان


4.فرایند احیاء بیماران


5.فرایند تزریق فراورده های خونی


6.فرایند گزارش خطا


7.فرایند اعزام بیماران


8.فرایند ترخیص بیماران


9.فرایند رسیدگی به شکایات

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400