بیمارستان شهید انصاری به عنوان تنها مرکز درمانی ،عمومی ،دولتی شهرستان رودسر برآنست تا با تکیه بر الطاف الهی و استفاده از فناوری روز و ارتقاء سطح علمی و عملی کارکنان در جهت ارائه خدمات تشخیصی درمانی- مراقبتی با کیفیت بالا ،در فضایی ایمن بسوی جلب رضـــایت بیمــاران و ارباب رجــوع گام بردارد .

 

بیمارستان شهید انصاری رودسر بر آنست با استعانت از درگاه خداوند متعال و با تکیه بر همکاران شایسته و توانمند، بوسیله فناوریهای نوین در زمینه ارایه مراقبتهای درمانی در بالاترین سطح استاندارد ها و مناسب ترین هزینه ها و حداکثر رضایتمندی ارباب رجوع و کارکنان همگام با برنامه های توسعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان، به عنوان بهترین بیمارستان و به گواه شاخص های عملکردی به الگوی برتر سال1400در منطقه شرق گیلان شویم.

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400