سرپرستار بخش:خانم واعظی

تلفن داخلی:320


بخش همودیالیزبیمارستان شهید انصاری رودسر در دو طبقه واقع شده ( طبقه همکف بیماران خانم و طبقه اول بیماران آقا ) .دارای 20تخت فعال دیالیز و 80 بیمار ثابت می باشد .و روزانه حدود 32الی 40بیمار را درشیفت صبح و عصر از ساعت 8 صبح لغایت 7 عصر پذیرش می نماید.

 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400