داروخانه

مسئول فنی : خانم دکتر مظلوم

شماره تلفن داخلی:250

مسیر دستیابی : طبقه همکف 

 

واحد داروخانه همه روزه صبحها بجز ایام تعطیل ،داروها مورد نیاز بیماران سرپایی و  بخشهای بستری  را تامین می کند. و طرف قرارداد با کلیه ادارات بیمه می باشد.

خلاصه عملکرد :

 

1- تامین کننده دارو مورد نیاز بیماران به بخشهای بستری ( هر بخش در روزهای تعیین شده جهت تحویل استوک به داروخانه مراجعه می کنند. )

 

2- هماهنگی مداوم با بیمه ها جهت تنظیم قیمت داروها و تجهیزات دارو

 

3- همکاری با داروخانه های سایر بیمارستانهای استان گیلان جهت تعویض و جابجایی داروها

 

4-  مجهز به سیستم کامپیوتری HIS و به روز بودن سیستم جهت ارائه خدمات سریعتر و مناسب تر

 

5- همکاری با معاونت غذا و دارو جهت تحویل مخدرهای مورد نیاز داروخانه

 

6- حصول اطمینان از رعایت اصول علمی در حفظ کیفیت دارو در انبارهای مربوط

7 – عضویت کمیته دارو ودرمان و اقتصاد دارو 

8 – تهیه فارماکوپه بیمارستان

خدمات انبار دارویی:

نگهداری داروها مرکز با استانداردهای موجود توزیع دارو  ( از طریق داروخانه به طور مستقیم به بخشها )

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400