کارشناس تجهیزات پزشکی:

موقعیت فیزیکی : طبقه همکف

 تلفن داخلی: 264

شرح وظایف کارشناس تجهیزات پزشکی

-1 نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای و مصرفی.

2 - نظارت بر نصب و راه اندازی دستگاههای تکنیک و لوتکنیک.

3 -جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه نگهداری و تعمیرات.

4 -آموزش چگونگی تعمیرات و نگهداری لوازم و تجهیزات و دستگاههای پزشکی.

5 - نظارت بر تعمیرات دستگاهها و تجهیزات پزشکی.

6 - تهیه شناسنامه تجهیزات پزشکی طبق فرمت ارائه شده از طرف اداره تجهیزات.

7 - نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب آنها.

8 - نظارت بر عقد قرارداد تجهیزات پزشکی و ارجاع موارد تخلف شرکت به دانشگاه.

9 - تعقیب و پیگیری جهت انجام پروژه ها و رفع مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی.

10 - بازدید از دستگاههای موجود در مراکز (نگهداری پیشگیرانه).

11 - تهیه و ارائه طرحهای تجهیزات پزشکی با فلوچارت مربوط.

12 - نظارت بر پیش فاکتورها و فاکتورهای خرید ارائه شده توسط شرکت.

13 - نظارت بر فاکتورهای ارائه شده توسط شرکتها

14 - عضویت و حضور در کمیته تجهیزات پزشکی.

15 - هماهنگی لازم جهت گذراندن دوره های کارورزی دانشجویان رشته های مهندس پزشکی.

16 - شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

17 - انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقرارات.

18 - انجام یا مشارکت در تحقیقات کاربردی در عرصه نظام سلامت در رشته شغلی مربوطه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد.

 
 
 
 
 
 
                                                            

 
 
.
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400