سرپرستار بخش:خانم محمدی

تلفن داخلی:328

پرسنل بخش: 2نفر پرستار ، 1 نفر خدمات( مشترک با بخش دیالیز) 

این بخش دارای 6 تخت فعال بوده و تمام روزهای هفته به ارائه خدمات درخواست خون، رزرو خون ،تزریق خون و دسفرال به بیماران تالاسمی ماژور یا اینترمدیا مشغول می باشد.

ارجاع بیماران برای انجام آزمایشات و اقدامات تشخیصی درمانی دوره ای و مشاوره ها توسط پزشک فوق تخصص خون از رشت توصیه می شود، انجام می گیرد. ویزیت جراحی به صورت موردی در صورت نیاز بیماران به اسپلنکتومی و یا کلیسیستکتومی انجام می گیرد.
 
 
 
                                                             

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400