برنامه کلاس آموزشی سال 1398

 

اردیبهشت

1398/2/19

1398/2/22

عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار

خرداد

1398/3/23

1398/3/27

مدیریت خطا

 

مرداد

 

1398/05/02

1398/05/03

التور

 

1398/05/23

1398/05/30

الزامات نمونه گیری

 

شهریور

1398/06/03

1398/06/10

تریاژبیمارستانی - CPR

 

1398/06/07

1398/06/11

 رعایت حقوق گیرنده خدمت

مهر

1398/07/14

1398/07/16

بهداشت دست

 

1398/07/18

پدافند غیر عامل

 

1398/07/21

1398/07/23

CVA

 

1398/07/28

1398/07/30

 

COPD

 

آبان

1398/8/12

1398/8/30

توجیهی بدو ورود

 

1398/08/23

مانور تخلیه

 

1398/08/20

اهدای عضو

 

1398/08/19

1398/08/21

پسماند

 

1398/08/26

1398/08/28

آنفلوآنزا

آذر

1398/09/21

مانور تخلیه

 

1398/09/23

1398/09/24

تغذیه

 

1398/09/25

کلاس CVA با امتیاز آموزش مداوم در لنگرود

 

1398/09/26

1398/09/28

زخم فشاری

دی

1398/10/24

1398/10/26

گزارش پرستاری 

 

1398/10/28

1398/10/30

محاسبه دارویی

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400