آزمایشگاه

مسئول فنی :آقای دکتر باصره

کارشناس مسئول  :آقای میرزایی
 
 
رسالت واحد :
آزمایشگاه بیمارستان شهید انصاری رودسر  در راستای تامین انتظارات بیماران و پزشکان محترم وبا هدف رضایتمندی مسئولین سازمان وسایر ذینفعان وهم چنین در راستای ارتقاء کیفیت و اجرای برنامه های استاندارد سازی بصورت 24 ساعته در حال فعالیت می باشد .
و اهداف زیر را سر لوحه کار خود قرار داده است :                                         
•        
تلاش مستمر در زمیه افزایش کیفیت ارائه خدمات
•        
رضایتمدی مشتریان داخلی و خارجی
•        
گام برداشتن در راستای اجرای متدهای استاندارد آزمایشگاهی و کاهش عوامل ایجاد کننده خطا در نتایج آزمایشگاهی با اجرای فراگیر برنامه کنترل کیفی وبا در نظر گرفتن شرایط موجود
•        
تلاش در جهت آموزش کارکنان جهت ارتقا سطح آگاهی و کیفیت عملکرد آنان
•        
ارتقاء سطح خدمات و تامین انتظارات مراجعین
•        
ارتقاء سطح کیفیت دستگاه های قدیم
•        
خرید دستگاه های جدید
•        
پایبندی به اخلاق حرفه ای و اجتماعی با تاکید بر درستکاری کیفیت بالای خدمات وتعهد به اصول قانونی
•        
درک بیشتر نیازمندیهای بیماران و مراجعین جهت دستیابی به خشنودی آنها
•        
تلاش جهت افزایش دانش سازمانی و سطح رضایت مندی کارکنان
•        
آگاهی و ایجاد تعهد و وظیفه در کارکنان آزمایشگاه جهت استقرار و حفظ مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای جهانی . ملی ومشارکت فعال آنها ودر نهایت آنچه را که با همدیگر پیمان بسته ایم به صورت پیوسته اجرا نمائیم و در پیمان خود مستمرا متعهد باشیم ، انتقادات و خطاهای موجود را تحلیل کرده و از نتایج آن در جهت بهبود کار استفاده نمائیم .

واحدهای تحت پوشش این بخش عبارتند از :
پذیرش :
همان گونه که ازنام بخش پیداست در این واحد نسخه بیمار مورد بررسی قرار گرفته و چنانچه امکان و شرایط تست های مورد نظر وجود داشته باشد پذیرش رایانه ای نسخ انجام می شود .


جوابدهی :
نتایج آزمایشات انجام شده پس از تائید مسئول هر بخش ، تحویل مسئول جوابدهی می گرددواین نتایج وارد نرم افزار مخصوص شده ، از جواب ها چاپ گرفته می شود و سر انجام پس از تایید مسئول فنی جهت ارائه به بیماران آماده می شود.
نمونه گیری :
نمونه گیری در هر آزمایشگاه یکی از مهمترین بخشهاست بطوری که نمونه های مناسب با کیفیت جوابدهی ارتباط مستقیم دارد .
بیوشیمی خون :
در این بخش آزمایشات بیوشیمی خون (سرم خون) مانند گلوکز ، کلسترول ، اوره ، پروتئین ، آزمایشات کبدی ، قلبی ، سدیم ، پتاسیم و ... انجام می گردد.  این بخش مجهز به دستگاههای BT3000  و Mindray380و دستگاه سدیم و پتاسیم Easylyte 


 
هماتولوژی و انعقاد
در این بخش نمونه خون کامل بیماران از نظر شمارش گلبولهای سفید ، قرمز ، پلاکتها و نیز شمارش افتراقی انواع گلبولهای سفید ، تشخیص انواع کم خونی و سرطان های خون انجام می گیرد . هم چنین بررسی میکروسکوپی سلولهاPBS)) مورد سنجش قرار می گیردد. آزمایشات انعقادیPT & PTT – BT-CT، سرعت رسوب گلبولهای قرمز(ESR) آزمایش کومبس مستقیم شمارش رتیکلوسیتها ، تعین گروه خونی نیز در این بخش انجام می گردد.
این بخش مجهز به شمارشگر سلولیSYSMEX KX21-N و Medonic   می باشد.

بانک خون:
دراین بخش فراورده های خونی(گلبول قرمز فشرده، خون کامل ، پلاسمای تازه منجمد شده، کرایو،پلاکت )از سازمان انتقال خون تهیه وبه منظور استفاده بیماران بخشهای بالینی بیمارستان با انجام آزمایشات سازگاری انتقال خون به بخش تحویل داده می شود.
این بخش مجهز به تجهیزات شیکر پلاکت ، فریزر منفی 30 درجه ، یخچال ویژه بانک خون ، بن ماری ذوبFFP می باشد.

  
سرولوژی:
در این بخش آزمایشاتی نظیرCRP-ASO-Wright-Widal-VDRL-RF- جهت بررسی بیماریهای از قبیل تب مالت ، حصبه ، سیفلیس، و روماتیسم مورد بررسی قرار می گیرد

آنالیز ادرار:
در این بخش نمونه های ادرار از نظر خواص مختلف فیزیکی و شیمیائی و ظاهری به صورت ماکروسکوپی ومیکروسکوپی مورد بررسی قرار می گیرد .

انگل شناسی :
در این بخش نمونه مدفوع به صورت میکروسکوپی از نظر انواع انگل های کرمی و تک یاخته ای مورد بررسی قرار می گیرند.

میکروب شناسی :
در این بخش که یکی از مهمترین بخشهای آزمایشگاههاست ،انواع نمونه های ادرار ،مدفوع،خون،ترشحات واژن-مجرا-بینی-گلو- و.... از نظر وجود باکتری ها به صورت میکروسکوپی و انجام کشت مورد بررسی قرار می گیرند.

کنترل کیفی:
آزمایشگاه بیماستان شهید انصاری رودسر به منظور ارتقا کیفیت خدمات به طور پیوسته بصورتIQC(کنترل کیفیت داخلی )وEQC (کنترل کیفیت خارجی ) خود را مورد پایش قرار داده و با استفاده از نتایج حاصل از کنترل کیفیت ایرادات را رفع می نماید.
 

             

 

 
 
آخرین بروز رسانی : 31 مرداد 1400