اسلاید 1
اسلاید 2

اخبار اختصاصی

مناقصه تعمیرات سقف ، آزمایشگاه و بخش جراحی بیمارستان شهید انصاری رودسر

مناقصه تعمیرات سقف ، آزمایشگاه و بخش جراحی بیمارستان شهید انصاری رودسر

1400/09/01
برگزاری جلسه در خصوص بررسی وضعیت حق اشعه کارکنان شاغل در اتاق عمل

برگزاری جلسه در خصوص بررسی وضعیت حق اشعه کارکنان شاغل در اتاق عمل

1400/08/26
ویزیت تغذیه رایگان در کلینیک ویژه بیمارستان شهید انصاری رودسر

ویزیت تغذیه رایگان در کلینیک ویژه بیمارستان شهید انصاری رودسر

1400/08/20
جلسه کمیته حفاظت فردی در بیمارستان شهید انصاری برگزار شد.

جلسه کمیته حفاظت فردی در بیمارستان شهید انصاری برگزار شد.

1400/08/20
واحد سونوگرافی واقع در کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان شهید انصاری رودسر فعال می باشد.

واحد سونوگرافی واقع در کلینیک ویژه تخصصی بیمارستان شهید انصاری رودسر فعال می باشد.

1400/08/15
مانور تخلیه و اطفاء حریق در بیمارستان برگزار شد

مانور تخلیه و اطفاء حریق در بیمارستان برگزار شد

1400/08/11
جلسه نسخه نویسی الکترونیک در بیمارستان شهید انصاری رودسر برگزار شد.

جلسه نسخه نویسی الکترونیک در بیمارستان شهید انصاری رودسر برگزار شد.

1400/08/03
جشن میلاد رسول اکرم (ص )وولادت امام جعفر صادق (ع) در بیمارستان شهید انصاری برگزار شد.

جشن میلاد رسول اکرم (ص )وولادت امام جعفر صادق (ع) در بیمارستان شهید انصاری برگزار شد.

1400/08/01
برگزاری جلسه مدیریت بحران در بیمارستان شهید انصاری رودسر

برگزاری جلسه مدیریت بحران در بیمارستان شهید انصاری رودسر

1400/07/25
وبینار آموزشی نسخه نویسی الکترونیک

وبینار آموزشی نسخه نویسی الکترونیک

1400/07/21
استعلام

استعلام " واحد تکثیر و بوفه"

1400/07/20
جلسه کمیته بهداشت محیط و کنترل عفونت در بیمارستان شهید انصاری برگزار شد.

جلسه کمیته بهداشت محیط و کنترل عفونت در بیمارستان شهید انصاری برگزار شد.

1400/07/17
جلسه کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان شهید انصاری رودسربرگزار شد.

جلسه کمیته اخلاق پزشکی در بیمارستان شهید انصاری رودسربرگزار شد.

1400/07/12
گرامیداشت روز ایمنی بیمار دربیمارستان شهید انصاری رودسر

گرامیداشت روز ایمنی بیمار دربیمارستان شهید انصاری رودسر

1400/06/28
برگزاری جلسه اعتباربخشی در بیمارستان شهید انصاری رودسر

برگزاری جلسه اعتباربخشی در بیمارستان شهید انصاری رودسر

1400/06/23
بزرگداشت روزجانباز در بیمارستان شهیدانصاری رودسر

بزرگداشت روزجانباز در بیمارستان شهیدانصاری رودسر

1400/06/20
  بازدید معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه از بیمارستان شهید انصاری رودسر

بازدید معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه از بیمارستان شهید انصاری رودسر

1400/06/09
پیام تبریک رئیس بیمارستان شهید انصاری رودسر به مناسبت هفته دولت و روز کارمند

پیام تبریک رئیس بیمارستان شهید انصاری رودسر به مناسبت هفته دولت و روز کارمند

1400/06/03
آرشیو
آرشیو