کارشناس بهداشت محیط : خانم اکبر پور

محل استقرار : طبقه همکف

شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط بیمارستان

1-هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه.

2- تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط و بهداشت عمومی برای کارکنان رده­های مختلف.

3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون.

4- بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان (شبکه عمومی، شبکه خصوصی) و تشکیل پرونده مربوط به آن.

5- کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی وشیمیایی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل­ها، استانداردها و شرایط موجود.

6- نظارت ، بررسی و کنترل بهداشتی برکلیه مراحل مختلف جمع آوری، تفکیک، انتقال، نگهداری موقت و دفع زباله­های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی.

7- نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستان و درصورت وجود مشکل، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب.

8- نمونه­ برداری از پساب خروجی سیستم تصفیه فاضلاب برابر دستورالعمل­های اعلام شده (درصورت وجود تصفیه­ خانه) بمنظور بررسی کیفیت پالایش فاضلاب.

9- کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نیاز، استفاده اصولی از روش­های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شرکتهای سم پاشی غیر مجاز.

10- نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا وپاک کننده بیمارستان.

11- اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات موردنیاز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش – کلاه – دستکش – ماسک – چکمه و . . . ) وتدارک سموم و موادگندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان (بر اساس اعتباربخشی، سمپاشی بیمارستان پیرو قرارداد منعقده توسط بخش خصوصی صورت میگیرد و نظارت بر کلیه مراحل انجام کار، توسط کارشناس انجام میگردد).

12- بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان (گرمایش ، سرمایش) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود.

13- پیگیری و اقدام درزمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذیربط.

14- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه شامل: (شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه، وضعیت سردخانه، انبار نگهداری موادغذایی، سرویس­های بهداشتی، بهداشت فردی کارکنان، اتاق استراحت کارکنان، شستشو و ضدعفونی ظروف، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . . ).

15- نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه، طبخ و توزیع موادغذایی با همکاری کارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا.

16- نظارت و کنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه­های شوینده اتوماتیک ومواد پاک کننده مناسب ونهایتاً ضدعفونی و اطوکشی البسه بخش عفونی و آلوده (درکاربرد موادضدعفونی کننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود).

17- ارتباط مستمر با معاونت­ بهداشت و درمان درهماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان.

18- ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست ومنظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کاملاً قابل دسترسی و مشهود باشد (مستندسازی).

19- نظارت بر ایمنی و مشارکت فعال در کاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره­ها، وسایل اطفاء حریق و سیستم­های هشداردهنده، مهار کپسولهای طبی و . . .

20- ارائه راهکارهای بهسازی بعنوان اصولی­ترین روش کنترل ناقلین.

21- انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه­ گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا.

22- فرهنگ­سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان.

23- بطورکلی نظارت و کنترل لازم بهداشتی برکلیه بخش­ها – همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف درحیطه شغلی و وظائف سازمانی تعیین شده.

 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400