مسئول واحد تغذیه : خانم محمد پور

محل استقرار : طبقه همکف

تلفن:264

معرفی واحد تغذیه ونیروی انسانی

زیرمجموعه واحد: دفتر تغذیه،آشپزخانه و سلف سرویس

فضای فیزیکی آشپزخانه:

قسمت های مختلف آشپزخانه شامل:انبار خشک،انبار ظروف ،انبار مواد شوینده،انبار نگهداری سیب زمینی و پیاز،سردخانه زیر صفر،سردخانه های بالای صفر،قسمتهای شستشو و آماده سازی مواد اولیه،قسمت پخت ،رختکن پرسنل خانم و آقا،حمام و سرویس بهداشتی پرسنل خانم و آقا و سلف سرویس می باشد.

وضعیت نیروی انسانی آشپزخانه:

آشپزخانه طی قرارداد طبخ و توزیع غذا(خرید غذا از شرکت)به بخش خصوصی واگذار شده و پیمانکار موظف به تامین نیروی انسانی طبق قرارداد میباشد.

تعداد پرسنل در هر شیفت آشپزخانه:

شیفت صبح: 3 نفر (آشپز،کمک آشپز،خدمات)

شیفت عصر و شب: 3 نفر(آشپز،کمک آشپز)

ساعت کاری پرسنل آشپزخانه:

شیفت صبح: 6 صبح تا 1:30 عصر

شیفت عصر و شب: 1:30 عصر تا8:30 شب (در بهار و تابستان تا 9 شب)

قوانین مربوط به استانداردهای پوشش

ـ رعایت پوشش کامل بر اساس ضوابط و مقررات

ـ رعایت پوشش یونیفرم بر اساس شاخص های استاندارد(روپوش_ شلوار_ مقنعه_کفش وجوراب برای خانم ها) و(روپوش _ شلوار_ کفش وجوراب برای آقایان)از نظر ترکیب ظاهر ورنگ برای کارشناس تغذیه، مانتو سفیدو پرسنل آشپزخانه،خانم ها مانتو و مقنعه سفید همراه پیش بند و آقایون کلاه و روپوش سفید همراه پیش بند و لباس توزیع غذا بصورت روپوش سفید با نوار زرشکی و مقنعه زرشکی میباشد.

ـ پوشاندن موی سر خانم ها _کوتاه بودن ناخن ها_ ممنوعیت اسفاده از زیور آلات_ سایز مناسب یونیفرم از نظر گشادی ،بلندی وقد_ نظافت وآراستگی ظاهر، ضروری است.

اهم شاخص های واحد تغذیه و وظایف کارشناس تغذیه:

* مشاوره تغذیه بیماران بستری و مراجعین سرپایی

- مشاوره تغذیه بیماران بستری بنا به درخواست پزشک معالج

- مشاوره تغذیه مراجعین سرپایی به درمانگاه تغذیه

- مشاوره تغذیه روزانه بیماران بخش های ویژه

- مشاوره دوره ای بیماران بخش دیالیز

*برنامه های کنترل کیفی تغذیه

-شرایط نگهداری مواد غذائی کنترل می شود.
-
دمای یخچالهای نگهداری مواد غذائی 2 بار در روز کنترل شده و ثبت می‌گردد.
-
نحوه دیفراست موادغذائی منجمد شده بدقت کنترل میگردد . مواد غذائی که از انجماد خارج گشته‌اند به هیچ عنوان دوباره فریز نمی شوند.

-کنترل کیفیت مواد غذائی ورودی از طریق استاندارد های موجود جهت هر ماده غذائی.
-
برگشت مواد غذائی فاقد شرایط قابل قبول.
-
تنظیم صورتجلسه و معدوم سازی مواد غیر قابل مصرف با هماهنگی واحد بهداشت محیط.
-
عدم مصرف مواد مضر نظیر روغن جامد و استفاده از روغن های دارای اسید چرب با ترانس پائین.

*
نظارت بر کیفیت و کمیت غذا و تنظیم برنامه غذایی بیماران و پرسنل

- تنظیم برنامه غذایی پرسنل و بیمار با توجه به نیازهای خاص و نوع بیماری بصورت فصلی. و

-بررسی دستور تغذیه پزشک در پرونده به صورت رندوم
-
تحویل رژیم غذائی بیمار با توجه به رژیم درخواستی پزشک معالج
-
نظارت بر تهیه و سرو غذاهای رژیمی به صورت رندوم

- میزان رضایتمندی بیماران و پرسنل و اقدامات اصلاحی با توجه به فرمهای تعریف شده نظر سنجی انجام می گیرد و با توجه به نتایج نسبت به تغییر برخی از موارد تغذیه عمل می شود.

-نظارت بر استفاده از روشهای پخت سالم نظیر:آب پز و کبابی و ...جهت بیماران.و استفاده از دورچین مناسب کنار غذای رژیمی و دیابتی که بصورت میوه یا سبزیجات خام یا پخته میباشد.


                                        
  
               
 
 


 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400